Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

Địa chỉ: 05 Nguyễn Bá Ngọc,huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Ông/Bà – Nguyễn Thị Thanh Thủy Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0263.3843575 – Email: nguyenbangocth@gmail.com