TRƯỜNG NGUYỄN BÁ NGỌC SAU CƠN MƯA GẦN 100M TƯỜNG SẬP ĐỔ HOÀN TOÀN

Tháng Chín 28, 2017 4:24 chiều

DSC01555 DSC01545 DSC01546 DSC01547 DSC01548 DSC01549 DSC01550 DSC01551 DSC01552 DSC01553 DSC01554